Vaatonderzoek

Als er een vernauwing in een van de slagaders van de benen zit, kan dit klachten geven van pijn in de benen tijdens het lopen (de zogenaamde 'etalagebenen') of nachtelijke pijn in de benen. Dit wordt ook wel claudicatio intermittens of perifeer arterieel vaatlijden genoemd.

Als de huisarts vermoedt dat er een vernauwing in een van de vaten van het been zit, kan deze een vaatonderzoek doen - een zogenaamde enkel-arm-index. Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van een dopplerapparaat gekeken hoe de bloeddoorstroming in de benen is. Het is een makkelijk en pijnloos onderzoek.

Voor meer informatie over claudicatio intermittens klik op de volgende link:

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK2a.htm