NHG Praktijk Accreditatie

NHG_Keur_R_CMYK_Blauw_22 jan13 NHG PRAKTIJK ACCREDITATIE

Wij zijn trots te kunnen melden dat aan huisartsenpraktijk Van Aken de NHG Praktijkaccreditatie (NPA) is toegekend.

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

Uitkomst van de patiëntenvragenlijsten op praktijkniveau  Huisartsenpraktijk  Van Aken

Infrastructuur: Gebouw

 

 

 

Patiëntoordeel over de praktijk, het percentage dat vindt

% Ja

Referentie waarde

Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:*

-17.6 % (n= 17 )

-20,1%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten:

84.0 % (n= 25 )

84,9%

De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is:

93.3 % (n= 15 )

84,8%

Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:*

-9.1 % (n= 22 )

-10,8%

De wachtkamer voldoende licht en helder is:

100.0 % (n= 28 )

93,6%

Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is:

96.4 % (n= 28 )

88,2%

Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is:

80.0 % (n= 25 )

82,9%

Kan horen wat aan de balie besproken wordt:*

-79.2 % (n= 24 )

-44,3%

Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:*

-15.4 % (n= 26 )

-7,8%

Vertrouwelijke informatie opvangt:*

-7.4 % (n= 27 )

-4,7%

Score (sommatie):

325.0 %

346,7%

 

 


Toegankelijkheid (I)

 

 

 

Wachttijd

Uw praktijk

Referentie waarde

Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk

1.8 min.

4.3 min.

 

 

 

 

 

Patiëntenoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat:

%Ja

Referentie waarde

Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is:

90.0 % (n= 10 )

90,1%

De gewenste hulp bij spoed overdag biedt:

91.7 % (n= 12 )

92,2%

Duidelijke informatie over praktijkregels heeft:

87.5 % (n= 24 )

87,6%

De dienstregeling kan verbeteren:*

-46.7 % (n= 15 )

-45,9%

Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:*

0.0 % (n= 8 )

-26,4%

Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:*

-31.3 % (n= 16 )

-36,6%

Score (sommatie):

191.2 %

161%

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Toegankelijkheid (II)

 

 

 

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat:

%Ja

Referentie waarde

Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt:

96.6 % (n= 29 )

93,9%

Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen:

100.0 % (n= 27 )

91,4%

Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken:

92.9 % (n= 14 )

91,4%

De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is:

85.7 % (n= 7 )

78,0%

Ze geregeld een andere huisarts krijgen:*

-31.6 % (n= 19 )

-23,0%

De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:*

-3.7 % (n= 27 )

-12,9%

Score (sommatie):

339.9 %

318,8%

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

 

 

 

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:

Mate tevredenheid

Referentie waarde

het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis.

85.3 (n= 15 )

81,6

de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk.

91.5 (n= 26 )

85,4

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte.)

87.1 (n= 28 )

81,0

de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.

88.6 (n= 28 )

77,1

de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen.

72.7 (n= 11 )

73,9

de wachttijd in de wachtkamer.

70.4 (n= 25 )

69,0

het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen.

82.1 (n= 19 )

84,1

Gemiddelde score van de maximaal te halen 100

82.5

78,9

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het "n.v.t." antwoord.

Organisatie en aanbod van diensten

 

 

 

Patiëntenoordeel over preventie, percentage patiënten dat vindt dat de praktijk:

% Ja

Referentie waarde

Meer aandacht aan preventie dient te besteden:*

8.7 % (n= 23 )

21,4%

 

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.

 

Team: Gedelegeerde taken

 

 

 

Patiëntenoordeel over delegatie van taken, het percentage dat vindt dat::

% Ja

Referentie waarde

De huisarts meer kan delegeren:*

44.4 % (n= 18 )

55,9%

 

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in

Team: Samenwerking met collegae

 

 

 

Patiëntenoordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat:

% Ja

Referentie waarde

De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen:

83.3 % (n= 18 )

81,0%

De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer:

100.0 % (n= 10 )

92,7%

De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven:

91.3 % (n= 23 )

82,1%

De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:*

-72.7 % (n= 11 )

-62,2%

Score (sommatie):

201.9 %

193,6%

 

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Kwaliteit op praktijkniveau

 

 

 

Patiëntenoordeel over het klachtenmanagement en inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat:

% Ja

Referentie waarde

weet waar ze terecht kan met een klacht

77.3 % (n= 22 )

57,8%

aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien

93.8 % (n= 16 )

86,0%

 

Achtergrondkenmerken respondenten

 

 

 

Kenmerk

Waarde

Referentie waarde

Gemiddelde leeftijd van de respondent.

60.6 jaar

52,1 jaar

Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

28.6 % (n= 28 )

36,8%

Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

71.4 % (n= 28 )

63,2%

Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

5.1 keer

4,3 keer

Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt.

32.1 %

25,1%